MONTAGE

Inden selve montagen af en lift starter vil der typisk være et tæt samarbejde mellem LT-elevator service og bygherren omkring udformning af skakt, klargøring af bygningen, strøm, telefonlinje m.m.
Hvis der er tale om montage som led i en større entreprise er koordinering med andre faggrupper også nødvendig.

I montage-perioden vil det være nødvendigt med et oplags-område i umiddelbar nærhed af montagepladsen – dette til fordel for både sikkerhed, koordinering med andre faggrupper og hastighed. Montagearbejdet vil som udgangspunkt være et samlet forløb, typisk over et par uger, alt efter produktet.

Når montagen er afsluttet vil der ske en opstartskontrol der udføres i samarbejde med Inspecta (der har overtaget arbejdstilsynets rolle omkring godkendelser). Først herefter kan det færdige produkt afleveres til kunden.