Platform til kørestole

En trappelift til kørestole er i noge tilfælde den eneste mulighed for at skabe niveaufri adgang. Alt efter trappe type findes der to forskellige løsninger, begge med en løftekapacitet på enten 225 kg. eller 300 kg.

Den ene type er til ligeløbstrapper, hvor trappen kører i et lige forløb mellem 2 niveauer.
Den anden type er beregnet til trapper med sving og/eller med et repos midt på trappen

Vores trappelifte kan både monteres inden- og udendørs, ligesom de kan laves med forskellige platformsmål, så de kan tilpasses de fleste trapper.