Skakt

En elevator placeres i en skakt. Skakten afgrænser og bærer elevatoren og sikrer desuden at brugeren ikke kan komme tilskade. Skakten er ofte udført som en lukket konstruktion, typisk muret eller støbt i beton, hvor en eller flere af murene er stærk nok til at bære blandt andet elevatorens styreskinner.

I forbindelse med efter-montering af en elevator eller montering af en særligt tung elevator i en bygning, der ikke alene kan bære byrden anvendes normalt en stålskakt. En stål skakt kan enten monteres på stedet eller løftes ind i bygningen i et eller flere stykker.

Normalt beklædes stålskakten efterfølgende med plader, så den opnår den skærmer elevatorens farlige dele. Alternativt kan elevatoren bygges med en afskærmning, de steder hvor personer kan komme i nærheden af de bevægelige dele, således at elevatoren nærmest hænger frit i et atrium.

Før skaktbyggeriet påbegyndes, er det vigtigt at projektet koordineres med LT-elevator service, da der er en del mål m.m. der skal passe til det valgte elevatorprodukt.